Privacy verklaring

Ik, gewichtsconsulent Lindsey Diesvelt, gevestigd aan de Pontilaan 2a, 6942HL in Didam, ga zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

De gegevens die ik verwerk zijn
Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum, beroep, zorgverzekeraar, medische gegevens, leefsituatie, gegevens met betrekking tot jouw gezondheid, doelstelling, motivatie, dieetgeschiedenis, jouw huidige eet- en leefpatroon, eetgedrag en of je aan beweging doet. Daarnaast houd ik gegevens bij zoals gewicht, BMI, vetpercentage, spiermassa, visceraal vet, energieverbruik en tailleomtrek. Tijdens de vervolgconsulten evalueren wij de voortgang, krijg je adviezen en worden er plannen gemaakt voor de komende periode, deze gegevens worden vastgelegd in jouw persoonlijke dossier.

Doeleinden van de vastgelegde gegevens
Ik verzamel persoonlijke gegevens om goed inzicht te kunnen krijgen in jouw huidige leef- en eetpatroon om vervolgens een goed persoonlijk advies te kunnen geven. Deze gegevens houd ik bij in een persoonlijk dossier. Daarnaast verwerk ik gegevens zoals: naam, adres, postcode en woonplaats voor facturering. Het e-mailadres en telefoonnummer worden enkel gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op het behandeltraject.

Gegevens bewaren
Ik werk deels met papieren documenten, deze worden in een afgesloten kast bewaard. Digitale gegevens zijn beveiligd met encryptie.

Bewaartermijnen
Na afsluiting van het behandeltraject bewaar ik je gegevens nog 5 jaar.
Financiële gegevens worden na 7 jaar verwijderd, dit in verband met een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Cookies
Ik maak geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Recht tot inzage, verwijdering of wijziging
Je hebt het recht tot inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens.
Wil je van dit recht gebruik maken dan kun je een e-mailbericht sturen naar: info@body2love.nl.

Geheimhouding
Als gewichtsconsulent heb ik geheimhoudingsplicht en heb ik als enige toegang tot de gegevens van jouw dossier. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.
Ik verstrek uitsluitend noodzakelijke gegevens aan derden, alleen met uw toestemming en als dit nodig is voor de uitvoering van het behandeltraject of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wijzigingen
Ik behoud ten allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.