Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (https://www.body2love.nl) bezoekt, een formulier invult of een overeenkomst sluit.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Body2Love kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Body2Love, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Body2Love verstrekt. Body2Love kan de volgende persoonsgegevens verwerken: • Uw voor- en achternaam • Uw adresgegevens • Uw telefoonnummer • Uw e-mailadres Uw IP-adres Ziektes/aandoeningen/blessures 

WAAROM BODY2LOVE GEGEVENS NODIG HEEFT
Body2Love verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Alle aan ons verstrekte persoonsgegevens zijn opgenomen in de ledenadministratie van Body2Love zodat wij onze leden kunnen informeren over onze lessen en activiteiten. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, statistische gegevens en rechtstreeks benaderen over (promotionele) activiteiten of lessen of informatie die daar betrekking op heeft. Daarnaast kan Body2Love uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BODY2LOVE GEGEVENS BEWAART
We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons opgegeven is en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Body2Love bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Body2Love verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Body2Love worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze
gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Body2Love gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@body2love.nl. Body2Love zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Body2Love is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: De Pontilaan 2a, 6942HL Didam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 76377059
Telefoon: 0640634343
E-mailadres: info@body2love.nl